D e   b a n d      
                 
  Een ludieke profielschets is gemaakt van elke muzikant afzonderlijk. Klik op de foto en lees de activiteiten en interesses van de 6 'J's. De profielschetsen zullen zo nu en dan inhoudelijk gewijzigd worden...  
               
               
    pluk   piel   pof    
    Pluk   Piel   Pof